Ostatnie zmiany w tym dokumencie: 2012-05-10
 

Wydawnictwo EUTERPE zobowiązane jest do ochrony prywatności klientów swojego sklepu internetowego. Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje o naszych zasadach gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych. Warunki niniejszej polityki mają zastosowanie do wszystkich danych osobowych gromadzonych przez Wydawnictwo EUTERPE na stronie internetowej www.euterpe.pl i innych stronach internetowych Wydawnictwa EUTERPE (m.in.: fastmusicshop.eu).

 
Zgoda na gromadzenie danych osobowych

Podczas odwiedzania tej strony, niektóre informacje nieosobowe, takie jak: strony, które skierowały do nas, adres IP, typ przeglądarki i język, a także czasy dostępu mogą być pobierane automatycznie jako część działania niniejszej witryny.

Możemy również zbierać informacje nawigacyjne, w tym informacje o podstronach naszego serwisu, które oglądają użytkownicy, klikniętych odnośnikach i innych działaniach podejmowanych w związku z użytkowaniem serwisu. Informacje demograficzne (np. zawód, hobby, płeć czy zainteresowania) mogą również być zbierane i mogą być powiązane z danymi osobowymi. Zbieramy dane osobowe wyłącznie po otrzymaniu zgody na ich gromadzenie ze strony użytkownika serwisu. Dobrowolnie podając te informacje, wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie swoich danych osobowych określonych w niniejszym regulaminie.
 
 
Dane osobowe obejmują:

informacje zebrane podczas składania zamówienia, w tym: imię i nazwisko, adres płatnika, adres e-mail i numer telefonu.

Uwaga: nie zbieramy danych kart kredytowych ponieważ używamy w procesie zamówienia zewnętrznych systemów płatności (np.: PayPal).

Zawsze można zrezygnować z podania danych osobowych, wówczas jednak oferowane produkty i usługi nie będą dostępne.
 
 
Wykorzystanie danych osobowych

Wydawnictwo Euterpe gromadzi i wykorzystuje dane osobowe w celu:
- przetwarzania transakcji;
- obsługi klienta;
- wykonywania badań i analiz mających na celu udoskonalanie naszych produktów, usług i technologii;
- aby wyświetlić zawartość, która jest dostosowana do zainteresowań i preferencji;
- przeprowadzania konkursów, wyboru uczestników i wytypowania zwycięzców;
- komunikowania się z Państwem w zakresie transakcji, nowych produktów i usług.
Możemy wysyłać informacje związane z transakcjami, takie jak: przypomnienia o płatnościach czy potwierdzenia zakupu. Możemy także wysyłać ankiety lub przekazywać informacje reklamowe informujące o nowych produktach lub usługach lub inne informacje lub oferty związane z działalnością Wydawnictwa EUTERPE.
 
 
Ujawnianie danych osobowych

Z wyjątkami określonymi w niniejszej polityce prywatności, Wydawnictwo Euterpe nie ujawnia i nie sprzedaje zgromadzonych danych osobowych stronom trzecim.

Możemy ujawnić dane osobowe zewnętrznym usługodawcom, którzy wykonują usługi w naszym imieniu. Na przykład możemy wynająć inne firmy do obsługi przetwarzania płatności, do zapewnienia przechowywania danych, do hostingu serwisu internetowego, do realizacji zamówień i przesyłek, do pomocy w marketingu, prowadzenia audytów itp. Takie osoby trzecie - dostawców usług:
- dopuszcza się tylko do danych osobowych potrzebnych do świadczenia usług;
- muszą chronić dane osobowe w takim samym stopniu jak Wydawnictwo Euterpe;
- zabrania się im używać danych osobowych do innych celów.

Zastrzegamy sobie prawo do ujawniania danych osobowych, jeżeli zobowiązują nas do tego przepisy prawa.
 
 
Bezpieczeństwo danych osobowych

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Wdrażamy ogólnie przyjęte standardy, chroniące dane osobowe naszych klientów, w tym między innymi:
- do danych osobowych dostęp mają tylko ci nasi pracownicy, którzy potrzebują ich do świadczenia usług dla naszych klinetów;
- wymagamy od naszych pracowników podpisania umowy o poufności w celu ochrony klientów i innych poufnych informacji;
- zapewniamy, że zewnętrzni dostawcy usług podpisali umowy o poufności, aby utrzymać w tajemnicy dane osobowe;
- przechowujemy dane osobowe w bezpiecznych systemach komputerowych, które chronią je przed nieuprawnionym dostępem lub użytkowaniem.

Żadna metoda transmisji przez Internet, ani elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Dlatego też, chociaż staramy się chronić dane osobowe naszych klientów, nie możemy zagwarantować ich absolutnego bezpieczeństwa.
 
 
Zmiany niniejszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Po wprowadzeniu zmian zostanie poprawiona sentencja "Ostatnie zmiany w tym dokumencie" w nagłówku tej strony. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany do niniejszego dokumentu, poinformujemy o tym w widocznym miejscu na naszej stronie internetowej lub wysyłając e-mail. Zachęcamy do śledzenia zmian w naszej polityce prywatności podczas odwiedzin naszych stron internetowych.