cena: 39,00 zł
wydawca: EUTERPE
nr katalogowy: EU 1701
dostępność: natychmiastowa

Szkice charakterystyczne można traktować jako cykl lub też dowolnie zestawiać miniatury na zasadzie podobieństwa lub kontrastu. Każda z nich wyróżnia się swoistą aurą brzmieniową wynikającą z wyboru materiału dźwiękowego oraz rodzaju faktury. Pierwsze dwa szkice (III  i VII) powstały w roku 2009 i wykonane zostały podczas spotkania z Elżbietą Chojnacką w ZPSM im. M. Karłowicza w Krakowie przez uczennice klasy klawesynu Marty Pisarskiej, której zbiór jest dedykowany. Kolejne szkice pisane były w latach 2010-2016.
 
Szkic I, utrzymany w formie a b a1, charakteryzuje się łagodnym brzmieniem, będącym rezultatem użycia skali diatonicznej i kwintowych pochodów melodycznych, pojawiających się w obu planach. Z przesuwających się kwint powstaje płynna linia melodyczna górnego planu. Szkic II, o ewolucyjnym przebiegu formalnym, ma charakter scherza. Jego specyficzne brzmienie wynika z połączenia skoków o ambitusie septym wielkich z biegnikami chromatycznymi oraz wielce zróżnicowanej artykulacji. W Szkicu III  zderzają się dwie faktury – arpeggiowane akordy o szerokim ambitusie oraz szybkie przebiegi trytonowe. Utwór ten ma budowę dwuczęściową i zwieńczony jest brawurowa kodą. Szkic IV to toccata. Wybór kwarty jako interwału konstrukcyjnego – tak dla przebiegów melodycznych, jak i warstwy harmonicznej – skutkuje tworzeniem się układów tonalnych lub atonalnych. Szkic V  to liryczny walc, w którym przeplatają się trzy idee melodyczno-fakturalne (powtarzane w transpozycji lub progresyjnie). O kolorycie Szkicu VI  decyduje dobór materiału dźwiękowego (wyłącznie gra na czarnych klawiszach). Wykorzystana jest w nim technika wariacyjna, a także specyficzna technika gry – realizacja dwóch planów lewą ręką wraz z figuracyjnymi pasażami lub glissandem na czarnych klawiszach prawej ręki. Szkic VII  to perpetuum mobile o ewolucyjnej budowie, nawiązujące do barokowej idei radości dźwięku i ruchu, w którym dużą rolę odgrywają figuracje lustrzane oraz klastery na czarnych i białych klawiszach. W lirycznym Szkicu VIII ekspresyjnej narracji prowadzonej na zmianę w obu planach towarzyszy ostinatowa figura. Dźwięki melodii pojawiają się w arpeggiowanych akordach. Szkic IX, o budowie a b a1, jest stylizowanym walcem, który swój koloryt zawdzięcza przede wszystkim harmonice zdominowanej przez połączenia tercjowe i progresyjne powtórzenia figur melodyczno-harmonicznych. Dwufazowy Szkic X, o charakterze marszowym, nawiązuje – poprzez wykorzystanie skali diatonicznej – do pierwszego, a jego tworzywem są klasteropodobne współbrzmienia dopełniające linię melodyczną górnego planu.
 
nagrań utworów można posłuchać TUTAJ

Szczegółowe informacje
obsada fortepian lub klawesyn
ISMN 9790801507891
ilość stron 32
redakcja Jadwiga Kubieniec, Marcin Kowalczyk
okładka Anna Sędziwy

napisz recenzję

Uwaga: Proszę nie stosować kodu HTML.
zła dobra