Recenzje naszych publikacji w Wielkiej Brytanii
2009-11-08

Tej jesieni, w trzech czasopismach brytyjskich ukazały się pozytywne recenzje naszych publikacji.

Pierwsza z nich, autorstwa Roberta Parkera z pisma Winds Magazine, omawia Kwintet na flet, obój, klarnet, róg i fagot Michała Spisaka (1914-1965), jednego z głównych przedstawicieli polskiego neoklasycyzmu. Aby trafnie scharakteryzować zaskoczenie związane z jej odkrywaniem, Parker przywołuje sławny cytat z filmu „Forrest Gump”, dotyczący pudełka czekoladek oraz – w dalszej części tekstu podkreśla rolę Wydawnictwa EUTERPE w popularyzowaniu mniej znanych dzieł Spisaka. Recenzent pisze: „Strona internetowa wydawnictwa uzmysławia, iż jedynie kilka dzieł kompozytora, głównie orkiestrowych z udziałem solistów lub bez, zostało wydanych, jednakże jego dorobek twórczy jest bardziej zróżnicowany, zawierający muzykę kameralną oraz dzieła chóralne”. Napisany w 1948 roku na zamówienie Związku Kompozytorów Polskich Kwintet musiał poczekać na swoje pierwsze wydanie aż do roku 2005. Utwór stanowi potwierdzenie kunsztu kompozytorskiego Spisaka, bowiem każdej partii instrumentalnej twórca nadaje rys solistyczny - interesujący pod względem melodycznym, technicznie wymagający przy czym całość podkreśla wzajemny dialog muzyków, co według Parkera szczególnie się uwidacznia w części finałowej, Andante-Allegro. Zwraca on zatem uwagę na wartość artystyczną dzieła, ale także i na wysoką jakość wydania, w którym zamieszczona jest pełna partytura wraz z głosami dla każdego instrumentu, a „(...) poszczególne partie są dobrze przygotowane, z wygodnymi przewrotami stron podczas gry”. Podsumowując Parker dodaje, iż Kwintet Spisaka „jest idealny dla dojrzałych, zaawansowanych wykonawców, szukających nowych wyzwań”.

W czasopiśmie Piano Magazine zamieszczono pozytywny komentarz na temat jednej z naszych publikacji na fortepian. Autor pisze: „(...) twórczość Chopina reprezentuje polskie Wydawnictwo EUTERPE, wprowadzając na rynek wydawniczy zbiór utworów Zygmunta Noskowskiego. Kompozytor ten, żyjący na przełomie XIX i XX wieku jest twórcą sześciu aranżacji fortepianowych mniej znanych pieśni Chopina o umiarkowanym stopniu trudności. Instrumentacja zachowuje styl chopinowski, a biorąc pod uwagę stronę edytorską, utwory także ciekawie zilustrowano. Pozycja jest nowatorska w porównaniu z innymi tego typu propozycjami wydawniczymi dla młodzieży. Stanowi świeży, interesujący materiał. Kompozycje nie współzawodniczą z poważniejszym repertuarem, jednak są zachęcającym wstępem do oryginalnych utworów Chopina”.

Trzecia recenzja została zamieszczona w periodyku Piano Professional. Recenzent podkreśla w niej, iż ważnym wydarzeniem jest fakt podjęcia się dystrybucji publikacji EUTERPE na rynkach zachodnich przez Universal Edition. Dostrzega też wysoki poziom pedagogiczny wydawanych przez nas pozycji, ich atrakcyjność, przystępność dla młodych muzyków oraz niebanalną oprawę graficzną, która jest dziełem Małgorzaty Flis. Autor tekstu wyraża także opinię na temat zbioru sześciu pieśni Chopina w transkrypcjach fortepianowych Zygmunta Noskowskiego. Zwraca uwagę na ciekawe aranżacje, jednocześnie stanowiące materiał do nauki i ćwiczeń, w których „(...) prawa ręka wykonuje urozmaicone, bogate w ozdobniki melodie, a lewa – akompaniament, nigdy zbyt zawiły czy skomplikowany (...)”. W podsumowaniu stwierdza: „To szczęście, iż mamy taką publikację wielkiej muzyki przeznaczoną dla początkujących, odpowiednią także do doskonalenia umiejętności czytania nut dla bardziej zaawansowanych uczniów”. Obok zbioru Noskowskiego, skomentowano też Obrazki wyczarowane dźwiękami Andrzeja Cwojdzińskiego. Recenzenta zachwycił zarówno wysoki poziom kompozytorski, jak i umiejętne połączenie wartości edukacyjnej z muzyczną. Pozwala ona uczniom rozwinąć szerokie spektrum pianistycznych umiejętności jednocześnie czerpiąc przyjemność z wykonywania utworów. W tym aspekcie autor wyróżnia cztery ostatnie kompozycje, celowo napisane w stylu czterech wielkich kompozytorów: Mozarta, Chopina, Szymanowskiego oraz Bacha, które „(...) mogą urozmaicić uczniom muzyczną edukację, a także pobudzić ich wyobraźnię”.

lista archiwum wiadomości

Etiudy Tatiany Stachak w Trinity College

youtube facebook
© by Publishing House Euterpe
created by INTERSUM