CWOJDZIŃSKI, Andrzej (*1928)

Kompozytor. Urodził się 25 stycznia 1928 w Jaworznie. W latach 1947-1953 studiował kompozycję i dyrygenturę w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie. Pracował jako dyrygent i dyrektor artystyczny w filharmoniach w Krakowie, Łodzi, Lublinie oraz w Koszalinie. Wielokrotnie pełnił funkcję kierownika artystycznego Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku, Kołobrzeskich Wieczorów Wiolonczelowych, Światowego Festiwalu Chórów Polonijnych w Koszalinie oraz Koszalińskich Koncertów Organowych. Już w czasie studiów rozpoczął pracę pedagogiczną, najpierw w Państwowej Wyższej Szkole Aktorskiej w Krakowie, a następnie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1991-1999 piastował funkcję profesora w Akademii Muzycznej w Gdańsku i w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku. Za zasługi dla kultury polskiej otrzymał wiele nagród i odznaczeń, m.in.: nagrodę Ministra Kultury i Sztuki II stopnia (1977), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1983), medal "Pro ecclesia et pontifice" oraz nagrodę im. ks. Bolesława Domańskiego za wybitne osiągnięcia twórcze (1988). Jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich. W bogatym dorobku kompozytorskim Andrzeja Cwojdzińskiego znajdują się zarówno kameralne i symfoniczne utwory instrumentalne, jak i utwory wokalne oraz wokalno-instrumentalne (te ostatnie przeważnie o treściach religijnych). W twórczości kompozytora znaczące miejsce zajmują też utwory dydaktyczne. Wiele z nich jest wykonywanych chętnie na dziecięcych i młodzieżowych konkursach wykonawczych. Współpracę z Wydawnictwem EUTERPE rozpoczął w 2007 roku.

publikacje autora w sprzedaży
lista autorów
Etiudy Tatiany Stachak w Trinity College

youtube facebook
© by Publishing House Euterpe
created by INTERSUM