TWARDOWSKI, Romuald (*1930)

Kompozytor. Urodził się 17 czerwca 1930 roku w Wilnie. Pierwszy jego kontakt z muzyką miał miejsce w 1942 roku, kiedy to rozpoczął naukę gry na skrzypcach u W. Gelarda. W trakcie studiów w Państwowym Konserwatorium Litewskiej SSR spotkał się w Wilnie z T. Bairdem i H. Czyżem. To spotkanie utwierdziło kompozytora w decyzji i opuszczeniu Wilna, co uczynił po uzyskaniu dyplomu Konserwatorium w 1957 roku. W Warszawie, w której zamieszkał, dostał się na III rok studiów w klasie kompozycji Bolesława Woytowicza w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej. Ukończył ją w 1960 roku. W roku 1963 oraz 1966, jako stypendysta rządu francuskiego, Twardowski uzupełnił studia kompozycji u Nadii Boulanger. Jest jednym z najbardziej płodnych polskich kompozytorów XX i XXI wieku. Na jego dorobek składa się ponad 300 kompozycji, z których większość na stałe zagościła w życiu koncertowym w Polsce i poza jej granicami. Romuald Twardowski współpracuje z Wydawnictwem EUTERPE od 2007 roku.

publikacje autora w sprzedaży
lista autorów
Etiudy Tatiany Stachak w Trinity College

youtube facebook
© by Publishing House Euterpe
created by INTERSUM