FILTZ, Anton (1733-1760)

Kompozytor, wybitny wiolonczelista niemiecki. Studiował prawo i teologię na Uniwersytecie w Ingolstadt. Od 1754 roku zaznacza się jego działalność na dworze mannheimskim – centrum życia muzycznego ówczesnych Niemiec. Twórczość orkiestrowa Mannheimu oddziaływała na całą XVIII-wieczną Europę (tzw. szkoła mannheimska, obok berlińskiej i starowiedeńskiej należą do okresu przedklasycznego). Kapela składała się z wirtuozów, a muzykę pisali dla niej wybitni kompozytorzy. Filtz pełnił funkcję wiolonczelisty w dworskiej orkiestrze. Jej dyrygentem był wówczas Johann Stamitz, jeden z najwybitniejszych kompozytorów tego czasu oraz – podobnie jak Filtz – Czech z pochodzenia. W roku 1757 poślubił Elżbietę Range. 

Pomimo śmierci w młodym wieku (26 lat) Filtz pozostawił po sobie dorobek 34 symfonii, które pisał na potrzeby orkiestry mannheimskiej. Jest także twórcą koncertów, w większości fletowych i wiolonczelowych (około połowa z nich zachowała się do czasów współczesnych).

W jego muzyce zaznaczały się wpływy rodzimego folkloru: często wprowadzał do niej elementy czeskich tańców ludowych.


materiały orkiestrowe autora
lista autorów
Nagroda dla Teresy Frączkiewicz-Kirkov

Mikołaj Górecki dla HBO

Podręczniki dla najmłodszych

Twórczość Tatiany Stachak wyróżniona przez Trinity College

youtube facebook
© by Publishing House Euterpe
created by INTERSUM