TWARDOWSKI, Romuald (1930-2024)

Kompozytor. Urodził się 17 czerwca 1930 roku w Wilnie. Pierwszy jego kontakt z muzyką miał miejsce w 1942 roku, kiedy to rozpoczął naukę gry na skrzypcach u W. Gelarda. W trakcie studiów w Państwowym Konserwatorium Litewskiej SSR spotkał się w Wilnie z T. Bairdem i H. Czyżem. To spotkanie utwierdziło kompozytora w decyzji i opuszczeniu Wilna, co uczynił po uzyskaniu dyplomu Konserwatorium w 1957 roku. W Warszawie, w której zamieszkał, dostał się na III rok studiów w klasie kompozycji Bolesława Woytowicza w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej. Ukończył ją w 1960 roku. W roku 1963 oraz 1966, jako stypendysta rządu francuskiego, Twardowski uzupełnił studia kompozycji u Nadii Boulanger. Był jednym z najbardziej płodnych polskich kompozytorów XX i XXI wieku, wielokrotnie nagradzanym na konkursach w Polsce i za granicą. Był m.in. laureatem nagród Związku Kompozytorów Polskich (1961, 1995), Międzynarodowej Trybuny Kompozytorów UNESCO w Paryżu (1963), Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. księcia Rainiera III w Monako (1965, 1968, 1973). Na jego dorobek składa się ponad 300 kompozycji, z których większość na stałe zagościła w życiu koncertowym w Polsce i poza jej granicami.

 

W latach 1972-2008 wykładał w Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina). Zasiadał w jury wielu konkursów muzycznych, w tym międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej "Hajnówka", którego był inicjatorem. Za swoją działalność artystyczną został uhonorowany wieloma odznaczeniami i wyróżnieniami, w tym: Krzyżem Kawalerskim (1974) i Krzyżem Oficerskim (1985) Orderu Odrodzenia Polski, Orderem św. Marii Magdaleny I stopnia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (1996), Złotą Odznaką z Brylantem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr (2007), Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" (2010), Nagrodą Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2015). Romuald Twardowski współpracował z Wydawnictwem EUTERPE od 2007 roku. Zmarł w Warszawie 13 stycznia 2024.

 

publikacje autora w sprzedaży
lista autorów
Etiudy Tatiany Stachak w Trinity College

youtube facebook
© by Publishing House Euterpe
created by INTERSUM